Ekspertyzy

Ekspertyzą nazywamy zbiór prac zmierzających do odzyskania danych przy użyciu podzespołów sprawnych nośników o tych samych parametrach jak uszkodzony. Ekspertyza jest wykonywana tylko w przypadkach gdy uszkodzeniu uległy podzespoły wewnętrzne dysku i nie można określić bez ich wymiany czy odzyskanie danych zakończy się powodzeniem.

Ekspertyza dysku generuje konieczność użycia jednego bądź dwóch (to uzależnione jest od producenta i modelu) dysków. Pierwszy służy jako „donor” dla tzw. dawki podzespołów, drugi z kolei jako dysk pomagający w inicjacji pierwszego metodą „hot-swap”.

„Hot-swap” (na gorąco) – metoda służy zainicjowaniu elektroniki dysku. Następuje to po wczytaniu oprogramowania ze strefy serwisowej dysku do pamięci elektroniki (podpiętej do urządzenia wyczytującego dane). Po jej zainicjowaniu wydajemy komendę „stop”, zatrzymując pracę silnika oraz odkręcamy ją od dysku, nie wyłączając zasilania.

Następnym krokiem jest przykręcenie elektroniki do uszkodzonego dysku, by nie czytał już własnej strefy, po czym wywołujemy komendę start. Silnik rusza, a głowice stają w miejscu, w którym zaczyna się strefa danych użytkownika.

W tym momencie głowice zaczynają wyczytywać sektory dysku do jego obrazu, aby możliwą stała się praca z logiką systemu operacyjnego. By proces hot-swap mógł się rozpocząć należy przygotować drugi dysk tak, by zainicjować na nim wszystkie cechy dysku pacjenta.

Metoda ta daje szansę na uruchomienie obszarów dysku zawierających unikalne dla startu dysku dane, mikroprogramy oraz tablice znajdujące się w strefie serwisowej. Dzięki wszystkim tym ustawieniom wewnętrznym dysk może być używany jako nośnik informacji.

Rzadko zdarza się , że dysk wyłącznie po przełożeniu podzespołów czytających (głowic) wejdzie w gotowość i umożliwi dostęp do danych. Warunkiem koniecznym jest wyczytanie informacji ze strefy serwisowej dysku pacjenta.

Ich modyfikacja i umieszczenie na drugim sprawnym dysku, to zadanie wymagające największego stopnia wiedzy w procesie odzyskiwania danych oraz związanego z nią doświadczenia. To ono ma największe znaczenie, jeśli chodzi o sukces w procesie uzyskiwania dostępu do danych (70%).

Drugim warunkiem, by te zabiegi przyniosły rezultat, jest użycie dysku o identycznych parametrach. Taki dysk nazywany jest „donorem”. Często nie jest on dostępnym „od ręki” dlatego też firmy odzyskujące dane inwestują w zbiory dysków, które zasilają magazyny.

Od momentu rozpowszechnienia się usługi odzyskiwania danych na rynku zaczęły pojawiać się firmy – najczęściej w USA, które kupują dyski, magazynują, katalogują i wystawiają na sprzedaż po horrendalnych jak na nasze warunki cenach. Poszukujący dysków zwracają się do tego typu firm, gdyż nie mają możliwości zakupu nośników o tego typu specyfikacjach.

Wracając do ekspertyzy, jest ona odpłatną usługą zmierzającą do określenia stopnia szansy na odzyskanie danych. Sama ekspertyza jest jedynie niewielką składową procesu odzyskiwania danych. W trakcie ekspertyzy ustalamy jedynie możliwość dostępu do początku obszaru danych. Dopiero po jej przeprowadzeniu zaczynają się żmudne prace zmierzające do wyczytania zawartości wszystkich sektorów dysku. W tym miejscu przechodzimy do właściwego procesu odzyskiwania danych.


Smart-Kom - All Rights Reserved