Image

Szukasz pracy? dobrze trafiłeś

Zatrudnimy osobę na stanowisku - informatyk śledczy

Opis stanowiska pracy

Informatyk śledczy – 1/2 etatu

Forma zatrudnienia – umowa o pracę na czas określony – 3 lata, praca wykonywana hybrydowo

Zakres obowiązków:

 1. analiza danych,
 2. badanie cyfrowych nośników danych,
 3. odzyskiwanie utraconych danych
 4. zabezpieczenia cyfrowych nośników danych
 5. Analiza złośliwego oprogramowania (Malware, Trojan, wirus)
 6. Przygotowywanie środowisk do Białego Wywiadu
 7. Audyty bezpieczeństwa oraz audyty po włamaniowe
 8. Opracowanie procedur reagowania na zdarzenia bezpieczeństwa
 9. Monitorowanie zdarzeń i obsługa incydentów bezpieczeństwa teleinformatycznego pochodzących z systemów firewall, IDS/IPS, SIEM, WAF
 10. Prowadzenie szkoleń z zakresu Cyberprzestępczości i Informatyki śledczej

w ramach usług świadczonych przez firmę w wyniku realizacji projektu „Profesjonalne Laboratorium Informatyki Śledczej i Cyberprzestępczości Magdalena Nowak”.

Wymagania wobec kandydata:

 1. Udokumentowane uzyskanie certyfikatów potwierdzających umiejętność obsługi programów służących do informatyki śledczej co najmniej dwóch tj:X-ways, Axiom, Mobiledit, Belkasoft, AccessData, Maltego, Biały Wywiad
 2. Mile widziane posiadanie certyfikatów takich jak CISA, CISSP, CEH, ISO 27001
 3. Mile widziana znajomość zagadnień związanych z Krajowymi Ramami Interoperacyjności
 4. Dobra znajomość języka angielskiego na poziomie minimum B1
 5. Znajomość norm ISO 27001

Wymagane dokumenty należy przesłać pocztą na adres siedziby firmy lub w formie elektronicznej, pisząc na adres: kontakt@smart-kom.pl.

W przypadku ofert przesłanych za pośrednictwem poczty, koperta może zawierać wskazanie imienia i nazwiska kandydata oraz adres zwrotny.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 1. CV i list motywacyjny.
 2. Kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie.
 3. Kopie dokumentów potwierdzające kompetencje
 4. Kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe.
 5. Podpisane pisemne oświadczenie kandydata o:
  - posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,
  - korzystaniu z pełni praw publicznych,
  - niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie,
  - wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,

Co oferujemy:

 1. udział w audytach bezpieczeństwa oraz różnych szkoleniach,
 2. Atrakcyjny system wynagradzania względem wykonywanych obowiązków
 3. Różnorodny system premiowy
 4. Elastyczny czas pracy

Smart-Kom - All Rights Reserved